CO-fit 19 | Mentale zorg na corona

De komende maanden melden er naar verwachting veel mensen die grote psychologische problematiek ervaren door corona. GGz Breburg en Indigo hebben samen de behandelmodule CO-Fit 19 ontwikkeld voor mensen die naar aanleiding van corona klachten ontwikkelen.

We onderscheiden hierbij twee typen vragen:

 1. Mensen die zelf corona hebben gehad en hierdoor klachten hebben ontwikkeld die voor beperkingen zorgen in hun dagelijks functioneren.
 2. Mensen die een grote druk ervaren onder de pandemie, bijvoorbeeld een verlies-ervaring, angst om zelf ziek te worden, onzekerheid over de toekomst of weggevallen structuren

Mogelijke klachten nadat mensen zelf besmet zijn geweest met corona zijn:

 • Nachtmerries, flashbacks en PTSS
 • Angst voor stigma en of besmetting
 • Ziekte-angst, hyper-alertheid
 • Angst voor opname
 • Cognitieve beperkingen, zoals geheugen- en aandachtstoornissen en afname van mentale snelheid

Mogelijke klachten ten gevolge van de coronapandemie kunnen zijn:

 • Rouw door verlies
 • Ontwikkeling van depressieve klachten door isolatie
 • Verlies van zelfvertrouwen, -waardering
 • Toename van isolement

Indigo biedt binnen de basis-ggz de mogelijkheid om kortdurend te werken aan herstel van eigen veerkracht en stabiliteit. De behandelmodule Co-Fit-19 bestaat uit 2 tot 10 gesprekken (e-health- en enkele face tot face contacten) en kan bijvoorbeeld bestaan uit:

 • Psycho educatie
 • Behandeling van traumatische herinneringen met EMDR of Imaginaire Exposure
 • Verlies- en rouwverwerking, middels cognitieve gedragstherapie
 • Begeleiding en aandacht voor psychische gezondheid en leefstijl

Indien noodzakelijk kan de behandeling opgeschaald worden naar de afdeling Angst- en Stemming van de specialistische ggz.

Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op met Indigo: 088-0334100.