EVA │taalondersteuning voor vrouwen bij Feniks

Heb jij ook moeite met lezen, schrijven, rekenen, klok lezen of omgaan met de computer? Je bent niet de enige!! In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen hier moeite mee. Bij Feniks kun je dit leren, samen in een groep met andere vrouwen.

 

Meld je nu aan voor de nieuwe EVA groep of individuele begeleiding. Lijkt het je wat? Loop dan gewoon een keer binnen of meld je alvast aan. Je komt dan op de lijst voor een nieuwe EVA-groep en tot die tijd kun je alvast aan de slag met een individuele taalcoach.

 

EVA is een project bij Feniks in samenwerking met stichting Lezen & schrijven voor laaggeletterde vrouwen niveau F1 om beter te leren lezen en schrijven, computeren en rekenen. Aan dit project nemen ook ContourdeTwern, ROC, Bibliotheek Midden-Brabant en gemeente Tilburg deel.

EVA │taallessen voor vrouwen bij Feniks

Foto's

EVA │taallessen voor vrouwen bij Feniks