Hulp bij familiezorg | Expertisecentrum familiezorg

Zorg je voor iemand en heb je steun nodig? Wij bieden diverse diensten aan voor families en mantelzorgers in zorgsituaties.

  • Familiegesprekken
  • Begeleiding
  • Cursussen
Familiegesprekken

Het doel is gericht op preventie en herstel. Preventief door families dicht bij elkaar en bij huis te helpen zodat opname en langdurige zorgtrajecten worden voorkomen. Herstel doordat de systeembegeleiding zowel processen binnen het gezin als processen buiten het gezin aanpakt. Deze combinatie is efficiënt en effectief. Versnippering van zorg wordt hierdoor tegengegaan.

Begeleiding

Begeleiding wordt gegeven aan de familiezorgers in een langdurige en intensieve zorgsituatie. Dit kan zowel telefonisch als in een persoonlijk gesprek en richt zich enerzijds op emotionele en praktische steun, anderzijds op informatie en advies. De zorgvrager zal altijd betrokken worden in dit gesprek.

Cursussen

Wij bieden een aanbod van diverse cursussen

  • Transculturele familiezorg thuis
  • Samen zorgen thuis
  • Mantelzorg : Wat bezielt me?
  • NAH: getroffenen en familiezorgers
  • Cursus voor families in een intensieve zorgsituatie

Onze hulp is gratis voor inwoners van Tilburg. Bel of e-mail ons voor meer informatie.​

 

Foto van team Expertisecentrum Familiezorg

Video

Foto's

Foto van team Expertisecentrum Familiezorg
Foto van team expertiseteam familiezorg