Hulp bij familiezorg | Ondersteuning tijdens de coronacrisis

Door de maatregelen rondom het coronavirus ben je meer thuis en meer op elkaar aangewezen. Als je zorgt voor een familielid met een aandoening of ziekte, kan nu de draaglast extra verhoogd worden. Je hele gezin of familie kan hierdoor onder hoogspanning komen te staan.

Het Expertisecentrum Familiezorg kan je in deze tijd (op afstand ) helpen. Hierbij staat de communicatie rondom de zorgsituatie in je gezin, begeleiding en ondersteuning centraal. Onze expertise gaat van vraagverheldering tot en met intensieve familiebegeleiding. Voor Tilburgers zijn onze diensten gratis. Wij bieden onder andere deze hulp aan:

  • het familiegesprek
  • begeleiding van familiezorgers
  • cursus: 'Transculturele familiezorg thuis'
  • bijeenkomsten voor families in een intensieve zorgsituatie
  • cursus: 'Samen zorgen thuis'
  • begeleiding van partners van dementerenden
  • cursus: 'Mantelzorg: wat bezielt me?'
  • cursus: 'NAH getroffenen en familiezorgers'

Tijdens de crisis helpen we je telefonisch of via beeldbellen. Hierbinnen zijn we met dezelfde betrokkenheid bereikbaar als anders.

Bel of mail ons voor meer informatie of om je aan te melden.

Foto van team Expertisecentrum Familiezorg

Video

Foto's

Foto van team Expertisecentrum Familiezorg
Foto van team expertiseteam familiezorg