Meer bewegen voor senioren | Het Laar

Data
Elke dinsdag
Openingstijden

09.30 uur voor mobiele deelnemers, 11.00 uur voor minder mobiele deelnemers

MBvO staat voor bewegingsactiviteiten voor mensen van 55 jaar en ouder. De activiteiten zijn aangepast aan uw wensen en mogelijkheden. Het MBvO wordt gegeven door een medewerker die opgeleid is hiervoor.

MBvO levert een bijdrage aan het zo optimaal en zelfstandig mogelijk functioneren. Belangrijk zijn het plezier en de gezelligheid tijdens de activiteit, maar ook de ontmoeting en het contact met anderen.

Er zijn verschillende MBvO-groepen van ieder één uur, die ingedeeld zijn afhankelijk van de mobiliteit van de deelnemers. Nadat u zich hebt opgegeven voor de MBVO wordt samen met u bekeken, bij welke groep u het beste past. De les start met een warming-up. Daarna worden er oefeningen met gymnastiekmateriaal gedaan. Vaak sluit de les af met een beweegspel. Na afloop of voordat men MBvO krijgt, is er ook gelegenheid om een kwartiertje met elkaar koffie te drinken. Hierdoor leert de groep elkaar beter kennen.

Meer Bewegen voor senioren is op dinsdag om 09.30 uur voor mobiele deelnemers, 11.00 uur voor minder mobiele deelnemers.

De kosten zijn € 45,= per half jaar. Dit bedrag kan betaald worden via de Meedoenregeling.

Illustratie van seniore man en vrouw aan het sporten in de buitenlucht

Foto's

Illustratie van seniore man en vrouw aan het sporten in de buitenlucht