Home
Professionals

Zorg in Tilburg

Doen wat nodig is
Als u contact opneemt met de toegang, dan bekijkt de contactpersoon van één van de organisaties samen met u wat er precies aan de hand is. Misschien zijn er nog andere dingen die meespelen bijvoorbeeld op het gebied van wonen, werken of geld. We bespreken ook wat u zelf of met hulp uit uw omgeving al hebt gedaan om de vraag of het probleem op te lossen.

Hebben we een goed beeld van uw situatie, dan kunt u werken aan een oplossing. Samen met uw contactpersoon stelt u uw doelen vast en bepaalt u wat er nodig is om deze doelen te bereiken. Dit wordt vastgelegd in een plan van aanpak. Als er ondersteuning nodig is, kan uw contactpersoon die vaak zelf bieden. Is er specialistische hulp nodig? Dan wordt de zorgverlener van wie u straks hulp krijgt, betrokken bij het maken van het plan van aanpak.

Organisaties uit de Toegang

GGD Hart voor Brabant
Voor vragen over gezondheid en opgroeien/opvoeden
Tel: 0900-463 64 43
www.ggdhartvoorbrabant.nl

Loket Z (gemeente Tilburg)
Voor vragen over Wmo- en inkomensondersteuning
Tel: 14 013
www.tilburg.nl

MEE regio Tilburg
Voor vragen over leven met een beperking of chrnoische ziekte
Tel: 013-5424100
www.meeregiotilburg.nl

Insituut voor Maatschappelijk werk (IMW)
Maatschappelijk werk en jeugdhulp
Tel: 013 -5952710
www.imwtilburg.nl

Werk & Inkomen (gemeente Tilburg)
Voor vragen over werk, uitkering en schuldhulpverlening http://www.tilburg.nl/inwoners/uitkering/

Voor het aanvragen van een bijstandsuitkering gaat u naar www.werk.nl.

Weet u niet bij welke organisatie uw vraag of probleem thuis hoort? Bel dan één van deze vijf organisaties. Zij zorgen ervoor dat u op de juiste plek terecht komt. U kunt natuurlijk ook altijd met uw vraag of probleem bij uw huisarts of wijkverpleegkundige terecht.

Iemand meenemen naar het gesprek
Of de afspraak nu bij u thuis is of op locatie, u mag altijd iemand meenemen naar de gesprekken met uw contactpersoon. Bijvoorbeeld uw partner, een familielid, vriend of een vrijwilliger. Bij wat moeilijkere vragen is voor goed advies vaak specifieke kennis en ervaring nodig. Dan kunt u zonder verwijzing gratis gebruik maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Een cliëntondersteuner helpt u met het voorbereiden en voeren van gesprekken, denkt met u mee en komt op voor uw belangen. De cliëntondersteuner kan u helpen om weloverwogen keuzes te maken over uw zorg. Hij of zij bepaalt niet welke hulp u krijgt. Wilt u gebruik maken van een onafhankelijk cliëntondersteuner? Stuur een e-mail naar onafhankelijkeclientondersteuning@meeregiotilburg.nl of bel naar 013-542 41 00.

Eigen bijdrage
Als het nodig is brengt uw contactpersoon u in contact met andere professionele hulpverleners. Het kan zijn dat u (gedeeltelijk) moet meebetalen aan de zorg of ondersteuning die u van hen krijgt. Hoeveel is dan afhankelijk van onder meer uw inkomen, vermogen, leeftijd en gezinssamenstelling. Tijdens het gesprek komt de eigen bijdrage in uw situatie aan de orde. Een eigen bijdrage geldt alleen voor ondersteuning vanuit de Wmo. Voor jeugdhulp geldt geen eigen bijdrage.

Uw gegevens
Om u zo goed mogelijk te ondersteunen, is het belangrijk dat uw contactpersoon uw situatie goed kent. Daarom heeft uw contactpersoon verschillende gegevens van u nodig. De partners in de toegang voor ondersteuningsvragen werken volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Dat betekent dat zij zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Alle medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Zij mogen uw gegevens zonder uw toestemming niet delen met anderen, tenzij er sprake is van direct gevaar voor uzelf en/of anderen. Uw gegevens worden niet langer bewaard dan voorgeschreven. U mag de documenten die worden opgenomen in uw digitale dossier altijd inzien. En u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens.

Crisissituatie?
Bel het regionale Crisisinterventieteam: 0800 - 8013. Het crisisteam is 24 uur per dag bereikbaar. U kunt het team bellen als u te maken heeft met een crisissituatie of met mensen die verward gedrag vertonen. Bij een crisis gaat het om acute situaties die niet kunnen wachten tot de volgende dag. Denk hierbij aan mishandeling, verwaarlozing of ernstige conflicten. Bel 112 als er sprake is van acute bedreiging of gevaar, geweld of als iemand dringend medische hulp nodig heeft.

Geef uw mening over deze informatie

Help ons deze website beter te maken

Heeft u opmerkingen over deze informatie? Laat dan hier uw mening achter.

Let op: in dit formulier kunt u alleen opmerkingen plaatsen over de website.

De gegevens van dit formulier worden verstuurd naar websiteleverancier Elkander. De gemeente kan de gegevens inzien. Elkander of de gemeente kan contact met u opnemen over uw bericht, maar is hiertoe niet verplicht.

Reageert u op een pagina met organisatiegegevens, dan wordt uw bericht ook doorgestuurd naar deze organisatie.

Velden met een * zijn verplicht.

Hoe zou u de bruikbaarheid van de informatie beoordelen? *

Heeft u de informatie gevonden die u zoekt? *

Selecteer een of meer van de onderstaande opties

Mag de webbeheerder contact met u opnemen over uw beoordeling?

De webbeheerder kan alleen contact met u opnemen, als u uw gegevens invult