Week tegen Kindermishandeling

04 november 2022
Logo van het thema van de Week tegen kindermishandeling. In het log zit een oog verwerkt.

Van 14 tot en met 20 november 2022 is de landelijke Week tegen Kindermishandeling. Ook in de regio Hart van Brabant hebben we een week vol activiteiten. Om aandacht te vragen voor kindermishandeling, maar vooral ook om samen de aanpak tegen kindermishandeling te versterken.

In de regio Hart van Brabant is het thema van 2022: IK ZIE JOU. Horen zien en voelen.

Alle kinderen hebben er recht op om gezien en gehoord te worden. Zeker als ze opgroeien in een onveilige thuissituatie. Jongeren en volwassenen die mishandeld zijn, vertellen dat er mensen in hun omgeving moeten zijn geweest die iets gehoord of gezien hebben. Maar dat niemand er iets van heeft gezegd of iets heeft gedaan. Slachtoffers hebben daar, naast de andere gevolgen van de mishandeling, last van. Zie jij echt hoe het gaat met kinderen in jouw omgeving?

Iedereen kan een verschil maken in de strijd tegen kindermishandeling en signalen van kindermishandeling eerder te zien. Als vrienden, buren, leerkrachten, ooms, en tantes. Als hulpverleners, vrijwilligers, beleidsmakers, en politici. Als volwassenen in het leven van kinderen. Echt iedereen.

Op de website van het Expertisecentrum Huiselijk geweld en kindermishandeling vind je alle activiteiten waaraan je mee kunt doen. Bezoek de website >