Een vrijwilliger in de laatste levensfase | Steun voor zieken en naasten

Mensen die ernstig ziek zijn en weten dat het einde nabij is, hebben meestal graag iemand om zich heen. Het is een intensieve periode en voor mantelzorgers vaak een zware taak. Steeds vaker worden in de laatste weken of maanden gespecialiseerde vrijwilligers ingezet. Zij kunnen een belangrijke steun zijn, zowel voor de zieke als voor de naaste. Als mantelzorgers even een adempauze kunnen nemen, is de zorg langer vol te houden en dat is in het belang van alle betrokkenen.

Ook in Tilburg zijn Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) actief. Deze vrijwilligers zijn goed op hun taak voorbereid. Zij zijn zorgvuldig geselecteerd en geschoold en worden door professionele coördinatoren begeleid.

VPTZ-vrijwilligers hebben een ‘er zijn’ functie. Zij zijn aanwezig, zodat de mantelzorger even op adem kan komen. Zij brengen rust, bieden een luisterend oor, verrichten eenvoudige verzorgende handelingen (zoals helpen met eten/drinken of toiletbezoek) en signaleren of er aanvullende hulp nodig is.

Wilt u hulp in deze laatste fase? Voor uzelf of een naaste? Neem dan contact met ons op via 013 549 86 46 of vptz@contourdetwern.nl

Ook als u vrijwilliger VPTZ wilt worden of als u belangstelling hebt voor het werk van de vrijwilligers VPTZ.

Foto van vrouw op bed met verzorger

Foto's

Foto van vrouw op bed met verzorger