Toegang

Toegang Tilburg

Op T-Helpt vind je alle hulp die je zelf kunt regelen. Je hebt voor deze hulp geen verwijzing nodig van de gemeente. Het kan zijn dat je hier niet de hulp vindt die je nodig hebt. Neem dan contact op met Toegang Tilburg. Hier zitten de mensen die je verder kunnen helpen, zodat je de hulp krijgt die je nodig hebt. 

Let op: door de coronacrisis is de dienstverlening van veel organisaties aangepast. Neem van te voren dus altijd even contact op! 

Toegang Tilburg

Heb je vragen over ondersteuning en zorg? Bel dan Toegang Tilburg: 013 - 2061640. Je krijgt dan één van de medewerkers van de Toegang Tilburg aan de telefoon. Je krijgt een aantal vragen over je situatie, om te kijken wie je het best kan helpen. Als Toegang Tilburg je kan helpen,  dan meldt de medewerker je aan bij het wijkteam van Toegang Tilburg bij jouw in de buurt. Daarna maakt een medewerker van het wijkteam, ook wel wijkprofessional, een afspraak met je.

Hulp van de wijkprofessional

De wijkprofessional wil graag weten hoe het met je gaat. Je bespreekt wat er precies aan de hand is en wat je wilt veranderen. Samen met de wijkprofessional bepaal je wat er nodig is om je vraag te beantwoorden. Soms is één gesprek voldoende, soms zijn er meerdere gesprekken nodig. 
Je maakt samen een plan. In dit plan staan je doelen. Bijvoorbeeld meer zelfstandigheid, minder geldzorgen, meer rust in het gezin of minder eenzaamheid. Het kunnen ook praktische dingen zijn zoals een schoon huis of vervoer voor je kind met een beperking. 

Samen bespreek je wat er nodig is om de doelen te bereiken:

  • wat kun je zelf doen of met hulp uit je omgeving;
  • waarmee kan de wijkprofessional je helpen;
  • is er nog andere hulp of zorg nodig? Bijvoorbeeld vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) of Jeugdwet.

Blijkt er nog andere zorg nodig te zijn? Dan kijkt de wijkprofessional met je wie jou het beste kan helpen. Deze persoon of organisatie schrijft mee aan je plan. Samen vraag je de zorg aan bij de gemeente. Van de gemeente krijgt je dan een brief. Daarin staat welke zorg je gaat krijgen en aan welke resultaten je samen met de zorgverlener gaat werken. Voor sommige vormen van ondersteuning moet je een eigen bijdrage betalen. Heb je hulp nodig uit de Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg? Ook dan wijst de Toegang je graag de weg.

Neem iemand mee naar het gesprek

Soms kan het lastig zijn om aan te geven wat er precies aan de hand is en wat je nodig hebt. Dan is het handig als er iemand met je meedenkt en meegaat. Dit kan een familielid zijn, een buurvrouw of goede kennis. Bij wat moeilijkere vragen is voor goed advies vaak specifieke kennis en ervaring nodig. Je kunt dan ook gebruikmaken van een meedenker. De ondersteuning van de meedenker is gratis. 

Een meedenker: 

  • denkt met je mee vanuit hun eigen ervaring of het werk dat ze doen
  • helpt je met het voorbereiden en voeren van gesprekken
  • komt op voor je belangen en helpt je om keuzes te maken over je zorg.

Wil je gebruik maken van een meedenker? Bel dan naar 013-583 9909 of stuur een mail naar meedenkers@contourdetwern.nl.
Lees alles over de meedenker >

Waarvoor kun je niet terecht bij Toegang Tilburg?

Je kunt niet voor alle zorg terecht bij de Tilburgse Toegang. Denk aan: verpleging aan huis, gesprekken met een psycholoog, verblijf in een verzorgingstehuis. Op de website van het ministerie van VWS lees je waar je moet zijn.  Zorg voor volwassenen > of Zorg voor jeugd >
Weet je niet bij welk loket je moet zijn? Neem dan contact op met de organisatie ' Het Juiste Loket'. Bekijk de contactgegevens van Het Juiste Loket >. Je kunt ook altijd contact opnemen met Toegang Tilburg.