Toegang

Tilburgse Toegang

Op T-Helpt vind je alle hulp die je zelf kunt regelen. Je hebt voor deze hulp geen verwijzing nodig van de gemeente. Het kan zijn dat je hier niet de hulp vindt die je nodig hebt. Neem dan contact op met het IMW, MEE, de GGD, Loket Z of de afdeling Werk & inkomen. Hier zitten de mensen die je verder kunnen helpen, zodat je de hulp krijgt die je nodig hebt. 

Let op: door de coronacrisis is de dienstverlening van veel organisaties aangepast. Neem van te voren dus altijd even contact op! 

De Tilburgse Toegang

Bij de Tilburgse Toegang kun je met al je hulpvragen terecht. Het kan van alles zijn. Denk aan: hulp bij het doen van het huishouden, het regelen van dagbesteding voor je man of vrouw of de psychische begeleiding voor je kind, hulp bij het opvoeden, hulp bij beter rondkomen, etc.

Wat is de toegang?

De Toegang bestaat uit vijf organisaties: IMW, MEE, GGD, Loket Z en Werk & Inkomen. Als na je melding blijkt dat je ondersteuning nodig hebt, krijg je een afspraak met de medewerker van de Toegang. In de meeste gevallen komt de medewerker dan bij je thuis. Samen met hem/haar bekijk je wat nodig is om jou of je gezin vooruit te helpen. Je mag ook altijd een vriend, vriendin, familielid of goede buur uitnodigen bij het gesprek. Je kunt ook (gratis) de hulp inschakelen van een meedenker. Hij of zij werkt los van de toegang/gemeente en helpt je bij het regelen van zorg en ondersteuning. Meer informatie over de meedenker > 

Hoe werkt het?

Bij de eerste afspraak met een medewerker van de Toegang bespreek je wat je vraag is en wat je zelf zou kunnen doen, eventueel met hulp van mensen uit je omgeving. Samen bepaal je wat er nodig is. Dit wordt vastgelegd in een plan van aanpak. Als er ondersteuning nodig is, kan de toegang die vaak zelf bieden. Is er specialistische hulp nodig (bijvoorbeeld jeugdhulp of begeleiding vanuit de Wmo)? Dan betrekken we de zorgverlener van wie je straks hulp krijgt bij het maken van het plan van aanpak.

Waarvoor kun je niet terecht bij de Toegang?

Je kunt niet voor alle zorg terecht bij de Tilburgse Toegang. Denk aan: verpleging aan huis, gesprekken met een psycholoog, verblijf in een verzorgingstehuis. Op de website van het ministerie van VWS lees je waar je moet zijn.  Zorg voor volwassenen > of Zorg voor jeugd >
Weet je niet bij welk loket je moet zijn? Neem dan contact op met de organisatie ' Het Juiste Loket'. Bekijk de contactgegevens van Het Juiste Loket >

Jeugdhulp, maatschappelijk werk

IMW (Instituut Maatschappelijk Werk)

013-5952710www.imwtilburg.nl

Een beperking of chronische ziekte

Gezondheid, opgroeien, opvoeden

GGD Hart van Brabant

0900-4636443www.ggdhvb.nl

Wmo en inkomen

Gemeente Tilburg, Loket Z

14 013www.tilburg.nl

Werk of uitkering

Werk & Inkomen

14 013www.tilburg.nl