Toegankelijkheidsverklaring

Deze pagina is voor het laatst geactualiseerd op 28-10-2020.

De gemeente Tilburg is wettelijk verplicht om www.t-helpt.nl te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid. De status van deze website is: C. Dat betekent dat we de eerste maatregelen hebben genomen om www.t-helpt.nl zo toegankelijk en gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Deze status is toegekend op basis van een eigen verklaring.

Er heeft nog geen onafhankelijke toetsing plaats gevonden ten aanzien van de toegankelijkheid van deze website. Deze staat gepland in het eerste kwartaal van 2021. De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen aan de toegankelijkheidseisen is: 01-03-2021. 

Heb je problemen met de toegankelijkheid van deze website? Stuur ons dan een e-mail naar: t-helpt@tilburg.nl

Bekijk de hele toegankelijkheidsverklaring van www.t-helpt.nl >
Meer informatie over digitale toegankelijkheid >