Sociaal makelaars in Tilburg

Als bewoners ondersteuningsvragen hebben, komen ze via de huisarts, de Toegang of via het AdviesPunt in contact met een sociaal makelaar. Deze kijkt dan samen met de bewoner naar zijn/haar wensen, krachten en talenten, én naar wat er fysiek en mentaal mogelijk is. Dit alles vanuit de gedachte om de gezondheid positief te beïnvloeden.

Een sociaal makelaar kijkt samen met de bewoner naar wat hij/zij kan en wat de wensen, krachten en talenten van iemand zijn. Na een gesprek met de bewoner, gaat de sociaal makelaar oplossingsgericht met de vragen aan de slag, en zorgt ervoor dat de bewoner zo snel mogelijk op de juiste plek terecht komt.

Heb jij een vraag?

Heb je een ondersteuningsvraag voor Sociaal Werk? Neem contact op met het Adviespunt via 013-549 86 46. Zij verwijzen je door naar de juiste contactpersonen.

Sociaal makelaars in Tilburg

Foto's

Sociaal makelaars in Tilburg